Εύκολα δείπνα

Cheesy μπρόκολο γεμιστές πατάτες⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ από: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Πατήστε δύο φορές το i…

🥦🥔 Cheesy Broccoli Stuffed Potatoes⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
by:itsallgoodvegan ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Πατήστε δύο φορές αν θέλετε να το φάτε 👍🏻⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Και κάντε tag έναν φίλο στα σχόλια που θα του άρεσε πολύ αυτή η συνταγή! 💚⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Συνταγή:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Baked Potatoes 🥔⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
8 medium potatoes, scrubbed and washed. I used russet potatoes.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1 Tbsp oil, I used avocado oil⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2 tsp sea salt⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Broccoli🥦⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2 cups broccoli, chopped into bite sized pieces.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2 Tbsp filtered water⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Cheese Sauce🧀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1/4 cup dairy-free butter⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
¼ cup all-purpose flour⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1 cup dairy-free milk ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1 cup vegan cheddar cheese⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
½ tsp garlic powder⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1/4 tsp black pepper⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
½ tsp apple cider vinegar⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Directions⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Preheat the oven to 400 degrees F (204. C). Pierce each potato 3 to 4 times. Using a brush cover your potatoes with a layer of oil and place them on a large baking pan with raised edges. If you don’t have a raised baking pan line your pan with foil so it can catch the oil drippings. Sprinkle the outsides of the potatoes with sea salt and bake for 20 minutes. Take out and flip, and bake for an additional 20 minutes. Bake for longer if you are using large potatoes. Heat a pan on medium heat. Once hot, add the chopped broccoli and water. Cover pan with a lid and steam broccoli for 4-5 minutes or until the broccoli is tender. Heat a saucepan on medium heat. Once hot, add the butter and flour and whisk until a thick paste has been formed.Add the milk, cheddar cheese, garlic powder, and black pepper to the saucepan. Constantly whisk for 4-5 minutes until the cheese melts. Once the cheese melts turn the stove top on low. Make a medium slit on the top of the potato. Stuff it with the steamed broccoli and drizzle with the cheese sauce. 🍀 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Παγκόσμιο κίνημα vegan που συνδέει τους ανθρώπους🌍⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
❗️ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ… ⤵️

Σχετικά Άρθρα

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή
elGreek